Az Év Beszerzési Menedzsere

CÉLKITŰZÉSEK

 • A beszerzési szakterület művelésében, fejlesztésében kimagasló eredményeket elért szakemberek elismerése.
 • A beszerzési területen, a nemzetközi trendeknek megfelelő legjobb gyakorlatok hazai alkalmazásában élenjáró személyek, vállalatok megismertetése a szakmai közvéleménnyel.
 • Szakmai tradíciók kialakítása a beszerzésben.

KI NYERHETI EL A CÍMET?

Az a beszerzési területen vezető munkakörben dolgozó szakember, akinek az elmúlt időszakban jelentős szerepe volt egy hatékony beszerzési folyamat, illetve eredményesen működő beszerzési szervezet létrehozásában, melynek hatása vállalatánál és környezetében jelentős hatékonyság és versenyképesség javulást eredményezett és így megfelel a fenti célkitűzéseknek.

JELÖLÉS

A jelölés történhet a munkaadó, egy szakmai szervezet vagy bármely magánszemély által a jelölő lap kitöltésével. A kiíró a pályázati eljárás során befogadja továbbá a beszerzési területen dolgozó vezető saját jelentkezését is.

A pályázatot e-mailben kell eljuttatni a Beszerzési Vezetők Klubjához: azevmanagere[at]beszerzesivezetok[dot]hu

Az anyagnak tartalmaznia kell:

 • A jelölt nevét, beosztását, elérhetőségét, vállalatának nevét;
 • A jelölt rövid szakmai önéletrajzát, esetleges publikációit;
 • A jelölt eredményeit a beszerzés területén, szakmai előmenetelét és tevékenységét, az általa, illetve szervezete által elért konkrét eredményeket, ami alapján a javaslat/pályázat megfogalmazódott.

Várjuk kis- vagy közepes méretű vállalatoknál dolgozó szakemberek jelölését is!

(Az MLBKT elnökségének döntése alapján az elnökség tagjai nem nevezhetők a díjra.)

Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 10.

DÖNTÉSI ELJÁRÁS

A pályázatokat a Beszerzési Vezetők Klubjának (BVK) Vezetősége bírálja el és tesz javaslatot a nyertes pályázó személyére, míg a végső döntést e javaslat alapján az MLBKT Elnöksége hozza meg. Az eredményhirdetésre az MLBKT éves kongresszusán (Siófok, 2017. november 15-17.) kerül sor.

DÖNTÉSI KRITÉRIUMOK

 • A pályázó általános beszerzési felkészültsége, képzettsége, eddigi pályafutása a beszerzés területén
 • A pályázó vezetői, szervezői, irányítói tevékenysége mennyiben járult hozzá a pályázatban leírt eredmény eléréséhez
 • A pályázó által vezetett beszerzési szervezet eredményei gazdasági, pénzügyi szempontból
 • A pályázó által vezetett beszerzési szervezet eredményei ügyfél-elégedettségi, folyamat-fejlettségi és humán aspektusokból
 • A pályázó elkötelezettsége a felelős vállalat gyakorlata iránt, az általa vezetett szervezet eredményei a fenntartható fejlődés szempontjából

AZ ÉV BESZERZÉSI MENEDZSERE

 • elnyeri az MLBKT emlékplakettjét és jogosult a cím viselésére
 • szakmai előadást tart az MLBKT 25. éves kongresszusán
 • neve megjelenik az MLBKT kiadványaiban, honlapján
 • tanácskozási jogkörrel egy évre meghívottja az MLBKT elnökségi és a BVK vezetőségi üléseinek
 • 1 nap ingyenes részvételt az MLBKT 2017. novemberi kongresszusán
 • szabad részvételt a BVK 2017 évi tavaszi kongresszusán
 • az MLBKT és a BVK javasolhatja pályázatát az IFPMS Purchasing Professional Award pályázatán

KORÁBBI DÍJAZOTTAINK

 • 2016-ban Dominek Ákos, a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. beszerzési vezetője
 • 2015-ben Kovács József Bernát, a Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft. beszerzési vezetője
 • 2014-ben Juhász Péter, a ZF Hungária Kft. stratégiai beszerzés vezetője
 • 2013-ban Oláh Sándor, a Schneider Electric commodity menedzsere
 • 2012-ben Kovács László, az ELMŰ Nyrt. beszerzési igazgatója
 • 2011-ben Ádám László, az SAP beszerzési vezetője
 • 2010-ben Bali Gabriella, a Microsoft Magyarország Kft. beszerzési vezetője
 • 2009-ben Pécs László, a Bombardier MÁV Kft. beszerzési és alkatrész-értékesítési igazgatója
 • 2008-ban Horváth Ferenc, a Magyar Televízió Zrt. beszerzési és logisztikai vezetője
TOP